Temuduga Penolong Pegawai Latihan Gred E29 (Perhotelan) November 2016

Semakan Panggilan Temuduga Penolong Pegawai Latihan Gred E22 (Perhotelan) November 2016.

Penolong Pegawai Latihan Gred E29 (Perhotelan)
(Kementerian Belia dan Sukan)
[ Tarikh Temu Duga: 21 November 2016 – 30 November 2016 ]

Link Semakan >>

[+] Temuduga Penolong Pegawai Latihan (Hotel)

 

MAKLUMAT JAWATAN 

 • Kumpulan:Pelaksana/ Pengurusan dan Profesional (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 • Kem/Jab:Pelbagai Kementerian/Jabatan
 • Jadual Gaji:
GRED GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
E29 RM1,493.00 RM5,672.00 RM 145.00
E41 RM2,083.00 RM9,549.00 RM 225.00

Syarat Lantikan

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI LATIHAN GRED E29

 • Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred E29 : RM1,624.00)
 • Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred E29 : RM1,643.40)
 • diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred E29 : RM1,770.95)

KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI LATIHAN GRED E41

 • Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,083.00)
 • ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,286.57)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,490.99)
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,797.62)
 • Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
  (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,797.62)
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
  (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,899.83)
 • Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia
  (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM3,002.03)

Syarat Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Deskripsi Tugas 
Bertanggungjawab mengajar secara teori dan amali di dalam salah satu bidang yang berkenaan.