TEMPAH SEKARANGDapatkan Panduan Temuduga Terbaik Ini Untuk Menghadapi Temuduga Anda!

Semakan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam N29

Semakan Peperiksaan Online Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam N29. 

Semak di sini. Sila Tunggu Iklan Habis Loading dan Terus tekan SKIP ADS. TQ.

>> Semakan Peperiksaan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam.

MAKLUMAT JAWATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM N29

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S29

 • Kumpulan:Pelaksana
 • Kem/Jab:Jabatan Perdana Menteri, Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka Pulau Pinang dan Perlis.
 • Jadual Gaji:
  GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN
  GAJI TAHUNAN
  RM1,493.00 RM5,672.00 RM 145.00
 • Syarat Lantikan:
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
   1. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab.
    (Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,493.00); atau
   2. Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
    (Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,493.00); atau
   3. Diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,770.95); atau
 • Syarat Bahasa Melayu
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
 • Syarat Peningkatan Secara Lantikan
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

   1. mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan
   2. lulus Peperiksaan Khas; dan
  1. had umur pelantikan:
   1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
   2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
   3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
 • Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab kepada Mufti dalam menjalankan penyelidikan atas perkara, masalah atau isu berkaitan dengan aqidah yang ditimbulkan oleh Kerajaan, pertubuhan, orang awam dan juga sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Kecil yang ditubuhkan dari semasa ke semasa.

RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM.

Setakat ini tiada lagi rujukan untuk menghadapi peperiksaan online Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam.

Tetapi anda boleh daftarkan diri anda di sini jika anda berminat untuk tahu update terkini.

>> https://semakanspa.com/contoh-soalan-peperiksaan-online-penolong-pegawai-hal-ehwal-islam/

Carian Artikel :

 • semak spa ptd,
 • semakan keputusan spa online separa perubatan,
 • ,